OBS OBS!! Viktig melding:

Rett - hjem Handletjenesten har nedlagt sin leveringsvirksomhet i Oslo, og har innledet et samarbeid med toolbox.as.

For å bestille varer, gå hit: www.matbox.no

Har du eventuelle spřrsmål ta kontakt med Steve Allen hos Toolbox på 93412380.